Vklopi razum, zahtevaj račun

Moj unikat (Primož Kostanjevec s.p.) po plačilu naročenih artiklov kupcu pošlje račun v PDF formatu na e-naslov kupca ali v fizični obliki, priložen naročenim artiklom. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.

Obvestilo o obveznosti izdaje računa